Upload Image...

Kunskap om marknaden

Med information om marknaden – vilka som är
möjliga kunder, kunder till konkurrenter, egna kunder och deras önskemål, behov och intresse för att handla kan man enklare välja rätt sätt att agera.